GYNEKOLOGIE

V Next Lab CGOP jsou pro pacientky k dispozici dvě ambulance gynekologie vybavené ultrazvuky a videokolposkopy, které umožňují ukládání kolposkopických obrazů do dokumentace pacientky, a to i v elektronické podobě.

Zároveň je každá pacientka seznámena prostřednictvím obrazovky se svým nálezem na hrdle děložním. Tuto možnost využíváme i při diagnostice ultrazvukem.

Expertní kolposkopie

Pro případy suspektních cytologických nálezů, kolposkopických nálezů a pozitivních nálezů HPV zajišťujeme  v naší gynekologické ambulanci expertní kolposkopické vyšetření, odběry biopsií a následnou dispenzarizaci po ošetření hrdla děložního na dobu nezbytně nutnou.

OBJEDNEJTE SE

734 755 291, 734 755 292

pondělí - pátek

7.30 - 16.00 hodin.

Co je HPV

Rakovinu děložního hrdla patrně způsobuje lidský papilomavir (HVP). S těmito viry se po počátku sexuálního života setká až 80 % žen. U většiny z nich se ale imunitní systém ubrání během několika měsíců po nákaze.

Přenašeči jsou patrně muži, kteří jsou nositeli virů, aniž mají nějaké příznaky nebo problémy s infekcí. Také na ně mohou být tyto viry přeneseny od žen. Není to běžnou praxí, ale přítomnost papilomavirů lze detekovat ze spermatu.

HPV detekce

V České republice v současné době pracuje při Ministerstvu zdravotnictví komise, která připravila program pro screening cervikálního karcinomu.

Ve všech vyspělých zemích jsou rovnocennou součástí cervikálního screenigu cytologické vyšetřeníHPV detekce, cytologická laboratoř CGOP, s.r.o. toto vyšetření HPV od ledna 2011 nabízí. Pokles incidence cervikálního karcinomu v zemích s dobře připraveným a fungujícím screeningovým programem byl již mnohokrát publikován a citován.

Opodstatněnost HPV diagnostiky vyplývá mimo jiné z následujícího:

  • je akceptována skutečnost, že vznik více než 99 procent CC je iniciován HPV infekcí
  • bylo jasně prokázáno, že HR typy HPV jsou hlavním - i když ne jediným - etiologickým faktorem vzniku cervikálního karcinomu (CC)
  • je prokázáno, že HPV testování jako jediná metoda je schopno odhalit persistující HPV infekci ještě před tím, než je možno diagnostikovat symptomy vzniklé jako následek HPV infekce subklinicky (cytologicky) a klinicky (cervikograficky, kolposkopicky)
  • to v konečném efektu umožňuje efektivní management rizikové skupiny pacientek, jak z hlediska snížení rizika vzniku onemocnění tak z hlediska ekonomického
  • HPV testace, ať už klinická nebo ve formě cílených studií, napomohla ke zmapování četnosti jednotlivých HPV typů a přípravě vakcíny proti tomuto závažnému onemocnění

Očkovací schéma vakcíny SILGARD
1. dávka - v termínu, který si určíte Vy sama.
2. dávka - 2 měsíce po první dávce.
3. dávka - 6 měsíců po první dávce.

Očkovací schéma vakcíny CERVARIX
1. dávka - v termínu, který si určíte Vy sama.
2. dávka - 1 měsíc po první dávce.
3. dávka - 6 měsíců po první dávce.

HPV Vakcinace

Očkování proti HPV infekci chrání proti nejčastěji se vyskytujícím onkogenním typům HPV - HPV 16 a 18, které jsou příčinou přibližně 70 % případů rakoviny děložního čípku. Očkování nechrání proti všem onkogenním typům HPV, proto je nutné, aby pravidelný onkologický screening děložního čípku - prováděný při preventivních prohlídkách - pokračoval i po očkování.

V současné době jsou k dispozici dvě vakcíny - SILGARDCERVARIX - registrované k vakcinaci proti HPV infekci - onkogenním typům HPV 16 a 18. Vakcína Silgard navíc proti kmenům HPV 6, 11 - způsobujícím až 90% případů genitálních bradavic. Vakcína Cervarix má prokázánu zkříženou reaktivitu vůči dalším dvěma onkogenním typům HPV infekce a obsahuje nové adjunas AS04, jehož cílem je navození déle trvající imunitní odpovědi.

Více o vakcíně Cervarix na Zdraví pro ženy (www.zdraviprozeny.cz).

Naše ordinace zahájila očkování vakcínou SILGARD od ledna 2007, od listopadu 2007 zahájena vakcinace CERVARIXEM.

HPV DNA TEST

HPV DNA test   x   HPV mRNA APTIMA test

Rakovinu děložního hrdla patrně způsobuje lidský papilomavir (HPV). S těmito viry se po počátku sexuálního života setká až 80% žen. U většiny z nich se ale imunitní systém ubrání během několika měsíců po nákaze.

Pokud je žena ve věku nad 30 let HPV pozitivní, je pravděpodobné, že má virus již delší dobu a je tím pádem zvýšené riziko přednádorových změn

Test na přítomnost HPV není prozatím součástí pravidelné preventivní gynekologické prohlídky, dělá se pouze na doporučení gynekologa u žen se sporným cytologickým nálezem nebo na vlastní žádost pacientky (samoplátce).

HPV mRNA  APTIMA test – zaměřuje se na onkogenní produkty E6/E7 mRNA.

Testuje pouze 14 HIGH RISK kmenů HPV -16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68.

Test Aptima HPV dává lékařům poprvé metodu pro cílenou detekci HPV infekcí, které jsou potencionálně nebezpečné a představují pro ženu riziko.

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK APTIMA testu

indikuje, že se nevyskytuje dlouhotrvající infekce HPV typy patřícími do skupiny 14 vysoce rizikových typů

HIGH RISK HPV (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68)

POZITIVNÍ VÝSLEDEK APTIMA testu

indikuje, že v cervikálních buňkách budou nebo již jsou zaznamenány změny na děložním čípku.

HPV testace

Většina HPV testů je založena na testování DNA. Oproti tomu HPV mRNA  APTIMA test se zaměřuje na onkogenní produkty E6/E7 mRNA. Jaké jsou výhody?

HPV DNA test

Často se vyskytují HPV infekce, které jsou přechodné a jsou rychle odstraněny hostitelským imunitním systémem.

Tyto kmeny se označují jako LOW RISK.

Ve vyspělých infekcích – HIGH RISK kmeny HPV – virus integruje do hostitelského genomu. Integrace může způsobit ztrátu velkých oblastí DNA HPV, které jsou cílem některých HPV testů.

Z toho důvodu, v pokročilém stádiu onemocnění, jen malé množství integrované DNA může zůstat v hostitelské buňce.

To znamená, že některé DNA HPV testy mají falešně negativní výsledek u rakoviny děložního čípku.

V klinické studii bylo prokázáno, že HPV DNA je nezjistitelná u přibližně 10 % žen s invazivním karcinomem.

NÁŠ TÝM

VEDOUCÍ LÉKAŘ - MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.

Od roku 1972 pracovala na gyn. por. klinice FN Královské Vinohrady. Pod vedením prof. MUDr. J. Kaňky, DrSc., který se zasloužil o vznik center onkologické prevence v Československé republice, se věnovala problematice karcinomu děložního hrdla. V současné době je prezidentkou Společnosti klinické cytologie a členkou Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař cytologické laboratoře.

MUDr. Vítězslav Slavík, M.I.A.C

Od roku 1973 pracoval na onkogynekologickém oddělení 1. gynekologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a to pod vedením doc. MUDr. J. Herolda, CSc., jednoho z prvních cytologů v Československé republice a MUDr. Odona Dvořáka, DrSc. V současné době je členem Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař gynekologických ambulancí.

MUDr. Aleš Kotouš

Provádí dispenzarizaci pacientek po ošetření hrdla děložního, zajišťuje ultrazvuková diagnostická vyšetření jak gynekologická, tak porodnická a pro registrované pacientky kompletní ambulantní gynekologicko porodnickou péči.

MUDr. Hana Kašpárková

Provádí dispenzarizaci pacientek po ošetření hrdla děložního, zajišťuje ultrazvuková diagnostická vyšetření jak gynekologická, tak porodnická a pro registrované pacientky kompletní ambulantní gynekologicko porodnickou péči.

Zdravotní sestry:

Lenka Věžníková - zdravotní sestra

Olena Riško – zdravotní sestra

Veronika Křivánková - zdravotní sestra