HISTORIE

CGOP, s.r.o. (dříve Centrum gynekologické onkologické prevence, s.r.o.) je největší zdravotnické zařízení, poskytující komplexní služby v prevenci karcinomu děložního hrdla.

Bylo založeno již v roce 1994 jako jedno z prvních zařízení tohoto typu ve formě sdružení fyzických osob, na společnost s ručením omezeným bylo transformováno k 1. 1. 2009.

Služby společnosti CGOP, s.r.o. spočívají  v komplexním vyšetřování gynekologické cytologie (onkologické i funkční vyšetření stěrů z cervixu, vaginální sliznice  a vulvy a vyšetření HPV), dále pak nabízíme kompletní bioptickou službu, a to pro všechny gynekologické, chirurgické, kožní, gastroenterologické, ORL, urologické praxe i nemocnice.

Pro případy suspektních cytologických nebo kolposkopických nálezů zajišťujeme expertní kolposkopické vyšetření v naší gynekologické ambulanci, odběry biopsií a následnou dispenzarizaci po ošetření hrdla děložního na dobu nezbytně nutnou.

Akreditace klinických laboratoří u ČIA

Klinické laboratoře CGOP, s.r.o. úspěšně absolvovaly proces akreditace u Českého institutu pro akreditaci a získaly osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř č. 8192 Klinické laboratoře podle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Osvědčení o akreditaci ke stažení zde.
Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie 

LBC versus konvenční cytologický stěr

Komparace LBC a konvenční cytologie

Pro screening karcinomu děložního hrdla je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen pouze konvenční stěr. Odběr do tekutého média - LBC je poskytován pouze samoplátcům a není hrazen z programu screeningu karcinomu děložního hrdla zdravotními pojišťovnami.

 

ZAKLÁDAJÍCÍ LÉKAŘI

Zakládajícími lékaři, kteří i nadále poskytují své služby v rámci CGOP, s.r.o. jsou:

VEDOUCÍ LÉKAŘ - MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.

Od roku 1972 pracovala na gyn. por. klinice FN Královské Vinohrady. Pod vedením prof. MUDr. J. Kaňky, DrSc., který se zasloužil o vznik center onkologické prevence v Československé republice, se věnovala problematice karcinomu děložního hrdla. V současné době je prezidentkou Společnosti klinické cytologie a členkou Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař cytologické laboratoře.

MUDr. Vítězslav Slavík, M.I.A.C

Od roku 1973 pracoval na onkogynekologickém oddělení 1. gynekologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a to pod vedením doc. MUDr. J. Herolda, CSc., jednoho z prvních cytologů v Československé republice a MUDr. Odona Dvořáka, DrSc. V současné době je členem Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař gynekologických ambulancí.

NAŠE TÝMY

Podle jednotlivých odděleních