HPV detekce

Co je HPV

HPV neboli lidský papilomavirus je sexuálně přenosný virus, který může zcela bez příznaků ohrozit život každého z nás. S HPV virem se během svého života setkává až 80%  lidské populace. Postižení mohou být ženy i muži. Při silném imunitním systému si s větší částí nákazy tělo dokáže samo poradit a do 2 let od nakažení se nákazy zbaví.

HPV detekce

V České republice v současné době pracuje při Ministerstvu zdravotnictví komise, která připravila program pro screening cervikálního karcinomu a stanovila podmínky, za kterých je možné HPV testaci provádět.

Ve všech vyspělých zemích jsou rovnocennou součástí cervikálního screeningu cytologické vyšetření a HPV detekce, cytologická laboratoř CGOP, s.r.o. toto vyšetření HPV od ledna 2011 nabízí. A od roku 2021 pak provádíme HPV testaci i jako součást prevence pro věkové kategorie v 35 a 45 letech. Pokles incidence cervikálního karcinomu v zemích s dobře připraveným a fungujícím screeningovým programem byl již mnohokrát publikován a citován.

Opodstatněnost HPV diagnostiky vyplývá mimo jiné z následujícího:

  •  je akceptována skutečnost, že vznik více než 99 procent cervikálního karcinomu (CC) je iniciován HPV infekcí
  • bylo jasně prokázáno, že vysoce rizikové (HR) typy HPV jsou hlavním - i když ne jediným - etiologickým faktorem vzniku cervikálního karcinomu (CC)
  • je prokázáno, že HPV testování jako jediná metoda je schopno odhalit persistující HPV infekci ještě před tím, než je možno diagnostikovat symptomy vzniklé jako následek HPV infekce subklinicky (cytologicky) a klinicky (cervikograficky, kolposkopicky)
  • to v konečném efektu umožňuje efektivní management rizikové skupiny pacientek jak z hlediska snížení rizika vzniku onemocnění, tak z hlediska ekonomického
  • HPV testace, ať už klinická nebo ve formě cílených studií, napomohla ke zmapování četnosti jednotlivých HPV typů a přípravě vakcíny proti tomuto závažnému onemocnění

Typy HPV rozdělujeme na dvě základní skupiny:

Vysoce rizikové typy (High risk) – 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,73,82.

Nízce rizikové typy (Low risk) – 6,11,40,42,43,44,54,61,70,72,81,89.

Infekce High risk typy způsobuje nádorové bujení a může vést k rozvoji rakoviny u žen i mužů.

Jsou to zejména typy 16 a 18.
Infekce Low risk typy způsobuje výskyt genitálních bradavic. Jsou to zejména typy 6 a 11.

LÉČBA HPV

Léčba HPV viru jako takového neexistuje. Léčí se pouze změny, které virus způsobuje.

V případě vzniku genitálních bradavic je lze chirurgicky odstranit.
V případě  odhalení změn na děložním čípku při cytologickém vyšetření v ranném stádiu, lze tyto změny též úspěšně léčit bez většího chirurgického zásahu.

PREVENCE HPV

Nejůčinější prevencí HPV je očkování. Nejvyššího efektu lze dosáhnout, pokud se očkují dívky i chlapci ještě před zahájením sexuálního života. Ale i očkování po zahájení sexuálního života přináší výrazné snížení rizika rozvoje některého z HPV onemocnění.

Vakcíny proti HPV jsou vyráběny metodami genetického inženýrství, nejedná se tedy o oslabené či mrtvé viry. Vakcíny tedy nemohou v žádném případě způsobit onemocnění, proti kterému očkujeme.

DOSTUPNÉ VAKCÍNY

V současnosti jsou na trhu nabízeny 3 vakcíny.

Bivalentní vakcína Cervarix – tato vakcína chrání před dvěma High risk typy HPV 16 a 18.

Kvadrivalentní vakcína Gardasil (dříve Silgard) – chrání před čtyřmi typy HPV. Dvěma High risk 16 a 18. Dvěma Low risk 6 a 11.

Nonavalentní vakcína Gardasil 9 – je vakcína nové generace ochrany proti HPV. Chrání proti infekci HPV typů 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58 a chorobám s nimi spojenými. Vakcína dokáže chránit před 90% všech nádorů spojených s HPV infekcí.

HPV TESTY

V naší laboratoři nabízíme vyšetřeni HPV dvěma typy testů.
 
Vyšetření HPV metodou mRNA – provádí se na analyzátoru Panther firmy Hologic. Tento typ vyšetření je vhodný především  pro pacientky s již diagnostikovaným nálezem v cytologickém stěru a pro pacientky s pozitivně perzistujícím výsledkem vyšetření HPV.  Provádí se ale i při preventivním vyšetření pro pacientky ve věku 35 a 45 let (propláceno pojišťovnou).
Toto vyšetření si ovšem mohou zaplatit i samy pacientky jako samoplátkyně.
 
Vyšetření HPV metodou DNA – provádí se na analyzátoru Cobas firmy Roche. Tento typ vyšetření se především využívá u preventivních vyšetření, na které mají nárok pacientky ve věku 35  a 45 let. V těchto dvou případech je vyšetření plně hrazeno pojišťovnou. Dále jsou to pacientky s předchozím suspektním nálezem v cytologickém stěru.

I toto vyšetření si pacientky mohou zaplatit jako samoplátkyně.

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU
V tomto případě znamená, že se v buňkách nevyskytují žádné typy HPV viru ať už High risk nebo Low risk. I v tomto případě je důležité nadále pravidelně docházet na preventivní gynekologické prohlídky.
 
POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU
V tomto případě znamená, že se v buňkách vyskytuje některý z typu HPV. Díky typizaci, která se provádí u obou typů vyšetření, lze určit, o jaké typy vysoce pozitivních kmenů HPV se jedná.
 
Typizují se nejrizikovější kmeny HPV a to 16 a 18, resp. u metody DNA 16 a 18 a u metody mRNA 16 a 18/45. V případě negativního výsledku u těchto dvou, resp. tří kmenů se typizují další rizikové kmeny (31,33,35,39,51,52,56,58,59,66,68) jako celá skupina kmenů.