GYNEKOLOGIE

V Next Lab CGOP jsou pro pacientky k dispozici dvě ambulance gynekologie vybavené ultrazvuky a videokolposkopy, které umožňují ukládání kolposkopických obrazů do dokumentace pacientky, a to i v elektronické podobě.

Zároveň je každá pacientka seznámena prostřednictvím obrazovky se svým nálezem na hrdle děložním. Tuto možnost využíváme i při diagnostice ultrazvukem.

Expertní kolposkopie

Pro případy suspektních cytologických nálezů, kolposkopických nálezů a pozitivních nálezů HPV zajišťujeme  v naší gynekologické ambulanci expertní kolposkopické vyšetření, odběry biopsií a následnou dispenzarizaci po ošetření hrdla děložního na dobu nezbytně nutnou.

OBJEDNEJTE SE

734 755 291, 734 755 292

pondělí - pátek

7.30 - 16.00 hodin.

NÁŠ TÝM

VEDOUCÍ LÉKAŘ - MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.

Od roku 1972 pracovala na gyn. por. klinice FN Královské Vinohrady. Pod vedením prof. MUDr. J. Kaňky, DrSc., který se zasloužil o vznik center onkologické prevence v Československé republice, se věnovala problematice karcinomu děložního hrdla. V současné době je prezidentkou Společnosti klinické cytologie a členkou Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař cytologické laboratoře.

MUDr. Vítězslav Slavík, M.I.A.C

Od roku 1973 pracoval na onkogynekologickém oddělení 1. gynekologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a to pod vedením doc. MUDr. J. Herolda, CSc., jednoho z prvních cytologů v Československé republice a MUDr. Odona Dvořáka, DrSc. V současné době je členem Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař gynekologických ambulancí.

MUDr. Aleš Kotouš

Provádí dispenzarizaci pacientek po ošetření hrdla děložního, zajišťuje ultrazvuková diagnostická vyšetření jak gynekologická, tak porodnická a pro registrované pacientky kompletní ambulantní gynekologicko porodnickou péči.

MUDr. Hana Kašpárková

Provádí dispenzarizaci pacientek po ošetření hrdla děložního, zajišťuje ultrazvuková diagnostická vyšetření jak gynekologická, tak porodnická a pro registrované pacientky kompletní ambulantní gynekologicko porodnickou péči.

Zdravotní sestry:

Lenka Věžníková - zdravotní sestra

Olena Riško – zdravotní sestra

Veronika Křivánková - zdravotní sestra