CYTOLOGICKÁ LABORATOŘ

Cytologické vyšetření (cytologie) je součástí preventivní gynekologické prohlídky.

Jak a proč se cytologie provádí?

Lékaři mají díky cytologii možnost předejít nemalým zdravotním problémům. Karcinom děložního hrdla je jedním ze dvou druhů rakoviny, který u nás ženy nejčastěji zabíjí.

Pokud je nález normální, pak se stěr provádí jednou za rok. Pokud výsledek cytologie vykazuje určité změny nebo je potvrzena přítomnost papilomavirů, pak se test opakuje.

Před cytologickým vyšetřením je třeba dodržet několik zásad:

  • 5 dní před kontrolou neprovádějte výplachy pochvy ani nepoužívejte vaginální čípky
  • 48 hodin před kontrolou se vyhněte nechráněnému pohlavnímu styku
  • stěr by měl být proveden nejdříve 5 dní po menstruaci.

! Nedodržení těchto pravidel může zkreslit výsledek!

Cytologický stěr se natírá na podložní sklo, nabarví se a prohlíží se pod mikroskopem.
Hodnotící lékař či laborant dle výsledku doporučí další postup.

Pokud se na první změny přijde včas, pak malý zákrok na děložním hrdle ženě zachrání život a v drtivé většině případů nijak neovlivňuje ani případné otěhotnění a donošení dítěte.

Nabídka služeb

Next Lab CGOP nabízí pro všechny gynekologické praxe i nemocnice vyšetřování gynekologické cytologie (onkologické i funkční vyšetření stěrů z cervixu, vaginální sliznice a vulvy).
Množstvím vyšetřených gynekologických cytologií se řadíme mezi největší cytologické laboratoře v ČR.

Kvůli sjednocení a standardizaci metodiky odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a reportování výsledků, poskytujeme spolupracujícím lékařům v naší cytologické laboratoři jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření ZDARMA, tedy cytologické průvodky, podložní skla a odběrové kartáčky.

Od ledna 2011 patří Cytologická laboratoř Next Lab CGOP mezi pracoviště, která mohou provádět zdravotními pojišťovnami hrazené vyšetření HPV, jako součást prevence karcinomu děložního čípku.

Seznam laboratoří, které mohou provádět vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního čípku, naleznete na www.cyt.cz.

Naše laboratoř patří mezi akreditovaná pracoviště, která mohou nový kód vykazovat.
Z tohoto důvodu jsme naší laboratoř vybavili moderní technikou pro zpracování a vyhodnocení materiálu pro HPV testaci a jsme připraveni přijímat požadavky na tento typ vyšetření.

Vyhláškou č. 397/2010 Sb. došlo ke změně v Seznamu zdravotních výkonů. Do Seznamu byl nově zařazen kód 95201 - Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru pro screening karcinomu děložního hrdla. Tento výkon bude, dle podmínek ve Věstníku MZ č. 7/2007, nasmlouván zdravotními pojišťovnami pouze největším akreditovaným cytologickým laboratořím. Lékaři gynekologové by měli stěry z čípku na toto speciální vyšetření posílat pouze do akreditovaných laboratoří, podléhajících pravidlům datového auditu pro vyhodnocení screeningového programu.

Vyšetření jsou hrazena zdravotními pojišťovnami v případě,

že se jedná o upřesnění diagnózy prekancerózy hrdla děložního, (především u ASC-US), tj. celkem asi u 4 % všech cytologicky vyšetřovaných žen.

Pojišťovnami je hrazena pouze detekce 13 High Risk typů bez specifikace konkrétního typu HPV (firma Digene - Hybrid Capture 2).

Naše laboratoř Vám dodá odběrové soupravy i žádanky zdarma. Požádejte si o ně u svých svozů, případně na tel. 739 030 678.

Vyšetření HPV nabízíme i pro samoplátce. V takovém případě je cena za vyšetření 1.500,-Kč.

Předávání výsledků

Výsledky všech vyšetření jsou předány vždy maximálně do týdne. Spolupracujícím lékařům nabízíme zdarma SW program pro stahování výsledků přes internet, výsledky všech vyšetření jsou tak zadávajícímu lékaři předány elektronickou formou do tří dnů, průvodky pak při řádném svozu nejdéle do týdne.

Materiál k vyšetření je svážen přímo z ordinací na náklady CGOP, s.r.o. v dohodnutých termínech nejméně 1x týdně.

NAŠE LABORATOŘ

Naše cytologická laboratoř plně vyhověla podmínkám Komise Ministerstva zdravotnictví ČR a byla zařazena do programu screeningu.

Laboratorní příručku si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz.

Přílohu1přílohu2 k Laboratorní příručce si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz.

Cytologická laboratoř je vybavena nejmodernějšími mikroskopy zn. Olympus, některé s možností fotodokumentace a s přídavným pozorovacím zařízením pro výuku a konzultace. Mikroskopy jsou průběžně obměňovány tak, aby byla zajištěna jejich špičková úroveň.

Barvení preparátů je zajištěno barvícími automaty zn. SHANDON, které pracují s nejkvalitnějšími barvícími materiály. Všechny preparáty jsou archivovány po dobu 5 let.

Svoz materiálu a následný rozvoz výsledků zajišťujeme vlastními prostředky. Výsledky předáváme jak písemně, tak na elektronickém nosiči médií (disketách) do týdne, nabízíme i možnost stahování výsledků přes internet. V případě potřeby STATIM do druhého dne.

Laboratoř hodnotí ročně 150.000 cytologických stěrů.
Spolupracujeme se 120 gynekology.

HOT-LINE PRO LÉKAŘE

739 030 678

Na tomto telefonním čísle je v pracovních dnech v uvedených hodinách pro potřeby gynekologických ordinací naše laborantka.

Nabízíme též na vyžádání možnost zpětného vytáčení Vašeho telefonního čísla, aby účet za tyto telefonáty neslo naše pracoviště a ne Vy!

Informace operativně a zdarma

pondělí - pátek

9.00 hod - 16.00 hod

NÁŠ TÝM

VEDOUCÍ LÉKAŘ - MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.

Od roku 1972 pracovala na gyn. por. klinice FN Královské Vinohrady. Pod vedením prof. MUDr. J. Kaňky, DrSc., který se zasloužil o vznik center onkologické prevence v Československé republice, se věnovala problematice karcinomu děložního hrdla. V současné době je prezidentkou Společnosti klinické cytologie a členkou Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař cytologické laboratoře.

MUDr. Vítězslav Slavík, M.I.A.C

Od roku 1973 pracoval na onkogynekologickém oddělení 1. gynekologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a to pod vedením doc. MUDr. J. Herolda, CSc., jednoho z prvních cytologů v Československé republice a MUDr. Odona Dvořáka, DrSc. V současné době je členem Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař gynekologických ambulancí.

MUDr. Aleš Kotouš

Provádí dispenzarizaci pacientek po ošetření hrdla děložního, zajišťuje ultrazvuková diagnostická vyšetření jak gynekologická, tak porodnická a pro registrované pacientky kompletní ambulantní gynekologicko porodnickou péči.

Cytotechnologové:

Mgr. Petra Jandová

vedoucí zdravotní laborant, absolvent Ostravské univerzity v Ostravě obor gynekologická cytodiagnostika

Eva Jandová CT-IAC(gyn)

zdravotní laborant, absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů

Mgr. Markéta Cimlerová

zdravotní laborant

Mgr. Iveta Valsová

zdravotní laborant

RNDr. Ilona Mašterová

zdravotní laborant, absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů

Helena Divecká

zdravotní laborant, absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů

Mgr. Kristína Hušťaková

zdravotní laborant, absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů

Ing. Eliška Navrátilová

zdravotní laborant

Jitka Miksová

zdravotní laborant, absolvent Ostravské univerzity v Ostravě obor gynekologická cytodiagnostika

Bc. Elena Lachmanová

zdravotní laborant, absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů

Mgr. Denisa Šutoová

zdravotní laborant

Mgr. Kamila Pařízková

laboratorní asistent

Mgr. Markéta Wiesnerová

laboratorní asistent

Ing. Tereza Boušková

zdravotní laborant

Dana Šamánková CT-IAC (gyn)

zdravotní laborant, absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů

Bc. Bruno Sander

laboratorní asistent

Kristýna Klazarová

laboratorní asistent