Next Lab CGOP

Kdo jsme

CGOP, s.r.o. (dříve Centrum gynekologické onkologické prevence, s.r.o.) je největší privátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v prevenci karcinomu děložního hrdla. 

Bylo založeno již v roce 1994 jako jedno z prvních zařízení tohoto typu. 

Společnost CGOP, s.r.o. se sídlem Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 141842, IČO 28442946 je členem Skupiny NEXTCLINICS.

CGOP, s.r.o. nabízí služby gynekologické ambulance včetně expertní kolposkopie, HPV testaci a očkování, dále služby cytologické laboratoře - screeningové pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla a laboratoře patologické anatomie.

Spolupracujícím lékařům poskytujeme zdarma jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření, tedy cytologické průvodky, podložní skla, odběrové kartáčky, odběrové soupravy pro vyšetření HPVSW program pro stahování výsledků přes internet.

Služby

laboratoř patologické anatomie

gynekologická ambulance

cytologická laboratoř pro screening

Akreditace klinických laboratoří u ČIA

Získali jsme Osvědčení o akreditaci ISO 15189

Klinické laboratoře CGOP, s.r.o. úspěšně absolvovaly proces akreditace u Českého institutu pro akreditaci a získaly osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř č. 8192 Klinické laboratoře podle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Osvědčení o akreditaci ke stažení zde.
Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie 

Screening karcinomu děložního hrdla

V rámci spuštění programu screeningu karcinomu děložního hrdla, ke kterému došlo po závěrech Komise pro screening karcinomu děložního hrdla, působící při Ministerstvu zdravotnictví ČR, počátkem roku 2008, byl stanoven okruh zdravotnických zařízení – cytologických laboratoří, které splňují náročné personální, věcné i technické požadavky na provádění screeningu, včetně nezbytného minimálního množství pravidelně prováděných cytologických vyšetření v kalendářním roce, zajištění vnitřní kontroly kvality a způsobu předávání výsledků spolupracujícím zdravotnickým zařízením.

Cytologická laboratoř CGOP těmto podmínkám plně vyhověla a Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR byla do programu screeningu zařazena. Doporučení k zařazení naší cytologické laboratoře CGOP s.r.o. naleznete zde