Co způsobuje rakovinu děložního čípku a jak se léčí?

Druhým nejčastějším rakovinným onemocněním, které ohrožuje ženy, je rakovina děložního čípku, nebo-li karcinom děložního hrdla. Každoročně jím onemocní přibližně 500 000 žen ve světě a zemře zhruba polovina žen. V České republice jsou tyto statistiky procentuálně velmi podobné. Onemocní 1 000 žen a 400 jich každý rok zemře.

S ohledem na závažnost tohoto onemocnění je dobré vědět, co jej způsobuje, jak jej poznat, jak se v rámci prevence chránit a také jak se nemoc léčí.

Čím více relevatních informací budete mít, tím větší máte pravděpodobnost, že toto onemocnění neohrozí váš život.

HPV viry

Moderní vědecké metody v poslední době odhalily, že rakovinné bujení může být způsobeno viry. To znamená, že může být relativně snadno nakažlivé.

Jedná se o lidský papillomavirus, zkratkou označován jako HPV, který je jedním ze skupiny papillomavirů, který napadá výhradně lidský organismus. V dnešní době je známo 200 typů tohoto viru. Životu nebezpečný je ale jen jejich zlomek.

Pouze několik desítek těchto virů patří mezi sexuálně přenosné, několik málo typů je pak zodpovědných za rakovinné bujení.

Dle provedených výzkumů se valná většina žen dostala do kontaktu s jedním, nebo více typy tohoto viru - zpravidla se tak stalo na počátku jejich sexuálního života. Zcela zdravý organismus se s tímto virem dokáže vypořádat sám.

Pokud to však nezvládne, virus má šanci se v těle uhnízdit. Na propuknutí rakovinného bujení dojde však většinou až po letech.

Dobrou zprávou však je, že lze výrazně eliminovat negativní vliv těchto virů.

Jak se virům bránit?

Prvním, nejdůležitějším krokem je prevence.

Sem jistě patří v první řadě nerizikové chování. Zvláště pak u nově vzniklých sexuálních vztahů může ze zhruba 70 % při pohlavním styku zabránit získání virové infekce použití kondomu.

Nutno však říci, že k nakažení může dojít i při nekoitálních sexuálních aktivitách, tedy kontaktem slizničních, či kožních povrchů na intimních místech!

Další dnes významnou možností je absolvování očkování proti HPV infekci, dnes již bez problémů v naší zemi dostupné. Toto očkování  dokáže z cca 93 % ochránit před rakovinným onemocněním hrdla děložního. Snižuje významným způsobem i možnost nádorového onemocnění pochvy i vchodu poševního. Bez aplikace tohoto očkování, však není žena chráněna vůbec.

Z výše uvedených faktů je zřejmé, že užívání kondomu či aplikace očkovací látky nesnižují důležitost pravidelných gynekologických prohlídek.

Pravidelné preventivní vyšetření zkušeným gynekologem je to, co zachraňuje životy dívek a žen.

Těmto vyšetřením se věnují jak gynekologové, tak specializované laboratoře nabízející mnoho zkušeností a doplňujících služeb.

Cytologické odběry, které jsou zcela bezbolestné, mají za úkol odhalit i sebenepatrnější změny sliznice. Jedná se o tzv. přednádorové změny, které prozradí možné nebezpečí ještě před jeho samotným propuknutím. Lékař má tak šanci započít léčbu ve fázi, kdy se ještě nejedná o nádorové onemocnění. Léčba již vzniklého nádorového onemocnění je pochopitelně tím, k čemu nikdo z nás nechce dospět.

Léčba nádorového onemocnění

Při dodržení předchozích pravidel, a tedy včasného záchytu již počínajícího nádorového bujení na hrdle děložním, však léčba probíhá úspěšně.

Zpravidla se využívají dva typy léčby, a to chirurgický zákrok, nebo radioterapie, někdy i jejich kombinace.

V určitých případech se,  k zvýšení úspěšnosti operační terapie před jejím provedením, používá i aplikace chemoterapie. Určení konkrétních léčebných postupů je prováděno týmem zkušených odborníků v závislosti na stádiu nemoci a dalších okolnostech.

Úspěšnost léčby u včas odhalených nádorů dosahuje 92 %.

Bohužel u pozdě zachycených nádorů, často vzniklých pro zanedbávání pravidelných gynekologických prohlídek některými pacientkami, je šance na přežití velice nízká.

Stejné riziko hrozí i při provádění pravidelných cytologických vyšetření, které mají za úkol detekovat přednádorové a nádorové změny na hrdle děložním, v neakreditovaných, či pro malý počet prováděných vyšetření méně zkušených laboratořích.

Závěrem

Abyste snížila riziko vlastního ohrožení života, nechovejte se rizikově, nezanedbávejte prevenci a choďte na pravidelné prohlídky do kvalitní gynekologické ambulance, která včas zaznamená případné přednádorové změny.