CYTOLOGICKÁ LABORATOŘ A GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

CGOP, s.r.o. (dříve Centrum gynekologické onkologické prevence, s.r.o.) je největší privátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v prevenci karcinomu děložního hrdla. Působí v Praze.
Bylo založeno již v roce 1994 jako jedno z prvních zařízení tohoto typu ve formě sdružení fyzických osob, na společnost s ručením omezeným bylo transformováno k 1. 1. 2009.

CGOP, s.r.o. nabízí služby gynekologické ambulance včetně expertní kolposkopie, HPV testaci a očkování, dále služby cytologické laboratoře doporučené MZČR pro screening, laboratoře patologické anatomie a ambulanci ortopedie pro dospělé.

Kvůli sjednocení a standardizaci metodiky odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a reportování výsledků poskytujeme spolupracujícím lékařům v naší cytologické laboratoři jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření ZDARMA, tedy cytologické průvodky, podložní skla, odběrové kartáčkySW program pro stahování výsledků přes internet.

LBC versus konvenční cytologický stěr

Komparace LBC a konvenční cytologie

V souvislosti s uskutečněnou mediální kampaní propagující LBC (cytologie z tekutého média), která šíří zprávu, že "screening rakoviny děložního čípku není efektivní" upozorňujeme na společné stanovisko několika odborných organizací k této problematice, s nímž se CGOP plně ztotožňuje.

Plné znění stanoviska je ke stažení zde.

Akreditace klinických laboratoří u ČIA

Získali jsme Osvědčení o akreditaci ISO 15189

Klinické laboratoře CGOP, s.r.o. úspěšně absolvovaly proces akreditace u Českého institutu pro akreditaci a získaly osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř č. 8192 Klinické laboratoře podle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Osvědčení o akreditaci ke stažení zde.
Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie 

Screening karcinomu děložního hrdla

V rámci spuštění programu screeningu karcinomu děložního hrdla, ke kterému došlo po závěrech Komise pro screening karcinomu děložního hrdla, působící při Ministerstvu zdravotnictví ČR, počátkem roku 2008, byl stanoven okruh zdravotnických zařízení – cytologických laboratoří, které splňují náročné personální, věcné i technické požadavky na provádění screeningu, včetně nezbytného minimálního množství pravidelně prováděných cytologických vyšetření v kalendářním roce, zajištění vnitřní kontroly kvality a způsobu předávání výsledků spolupracujícím zdravotnickým zařízením.

Cytologická laboratoř CGOP těmto podmínkám plně vyhověla a Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR byla do programu screeningu zařazena. Doporučení k zařazení naší cytologické laboratoře CGOP s.r.o. naleznetezde

Tisková zpráva z MZČR: Screeningový program má zabránit nárůstu onemocnění.

KONTAKT

CGOP, s.r.o.

 • Vocelova 603/5, Praha 2
 • Telefon: 734 755 291, 734 755 292
 • Fax: 224 921 452
 • E-mail: recepce@cgop.cz

NOVINKY

 • 22.08.2016
  Rozšiřujeme nabídku služeb o LBC. Více zde >>>
 • 21.01.2016
  Statistika poskytnuté péče v cytologické laboratoři a v COP za rok 2015. Více zde >>>
 • 03.11.2015
  Nabízíme očkování novou vakcínou Gardasil-9. Více zde >>>

Statistika 2015

Připravili jsme pro vás výroční zprávy naší cytologické laboratoře a pracoviště COP za rok 2015, které si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech ve formátu pdf.

Výroční zpráva cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. za rok 2015.

Výroční zpráva pracoviště COP CGOP, s.r.o. rok 2015.

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky
Fakultní nemocnice Motol
Gynstart pro odbornou lékařskou veřejnost
Centrum specializované lékařské péče